Committee members
  Lai Pei Wor
  Kung Fan Cheong
  Mak Kwai Wing
  Li Yuen Kwan, Joseph
 
Terms of reference